Skip to main content

25-01-2017

Rekenkamer Oost-Nederland

De vaart erin houden: bestuurlijke nota goederenvervoer over water

Samenvatting

Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten, dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek De vaart er in houden. Weliswaar is het de vraag of dit nu al verwacht kon worden, maar om de vruchten van de inspanningen te kunnen plukken zijn er wel enkele aandachtspunten.

Onderzoeksvraag

Hebben de inspanningen van de provincie Overijssel ten aanzien van goederenvervoer over water doeltreffend bijgedragen aan het vergroten van het aandeel van het goederenvervoer over water afgezet tegen het goederenvervoer via de weg?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
info@rekenkameroost.nl

Documenten

Externe link