Skip to main content

02-12-2015

Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid gemeente Stein

Samenvatting

Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein.

Onderzoeksvraag

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein:
1. De beoogde doelen bij het verstrekken van subsidies.
2. De gehanteerde normen bij subsidies.
3. Hoe verhoudt de subsidieverstrekking zich ten opzichte van de buurgemeenten.
4. De informatieverstrekking aan de raad.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
Ingestuurd door
Thijs Deckers
E-mailadres
thijs.deckers@sittard-geleen.nl

Externe link