Skip to main content

01-06-2016

Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Stein

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

Het is vanuit het wettelijk kader voor lokale belastingen, de landelijke discussie over verruiming van het lokale belastinggebied en de rol van de Raad in afwegingen omtrent voorzieningenniveau en lokale lastendruk, dat de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein (de RKC) de positionering van Stein in vergelijking met de lokale lasten van Limburgse gemeenten in haar onderzoeksprogramma heeft opgenomen.

Onderzoeksvraag

Hoe zijn de lokale lasten van de gemeente Stein te vergelijken met andere Limburgse gemeenten? Welke gegevensbronnen kunnen daarbij gebruikt en geïnterpreteerd worden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
Ingestuurd door
Thijs Deckers
E-mailadres
thijs.deckers@sittard-geleen.nl

Documenten

Externe link