Skip to main content

28-02-2017

Rekenkamercommissie Overbetuwe

Oriënterend onderzoek naar de wijze waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie

Samenvatting

De Rekenkamercommissie heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Overbetuwe de bibliotheek aanstuurt via subsidie en controleert.

Onderzoeksvraag

Onderzocht is de werkwijze rond de verstrekking en vaststelling van de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek; dat is namelijk hét sturingsinstrument dat de gemeente inzet in de richting van de bibliotheek. Om de gehanteerde werkwijze te beoordelen, zijn de lessen voor effectieve subsidies die eerder door de Rekenkamer Nijmegen zijn gedestilleerd – uit een analyse van bijna twintig rekenkamerrapporten – hierbij als uitgangspunt genomen.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Ingestuurd door
Annemarie Raijmakers
E-mailadres
a.raijmakers@overbetuwe.nl

Documenten

Externe link