Skip to main content

23-02-2015

Rekenkamercommissie Overbetuwe

Rekenkamerbrief over transformatie in het sociaal domein (Transformatie-agenda en concept-Transformatieprogramma)

Samenvatting

Rekenkamerbrief bedoeld om de gemeenteraad te ondersteunen bij de transformatieslag, die moet gaan plaatsvinden in het sociaal domein. De rekenkamercommissie borduurt in de brief voort op het onderzoek ‘Zorgen voor de dag van morgen?’ van oktober j.l. (verder te noemen: onderzoeksrapport) en het raadsbesluit van 25 november 2014 dat uw raad daarover nam, meer specifiek de 15 aanbevelingen die uit het rapport werden overgenomen.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Informatievoorziening
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Ingestuurd door
Annemarie Raijmakers
E-mailadres
a.raijmakers@overbetuwe.nl

Documenten

Externe link