Skip to main content

08-06-2017

Rekenkamercommissie Venlo

Regionaal be(GRIP)

Samenvatting

De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstructuur, de bestuurlijke, politieke en ambtelijke governance onder de loep genomen. Het onderzoek richt zich op de motieven voor de samenwerking en reikt de gemeenteraden handvatten aan voor meer grip.

Onderzoeksvraag

In hoeverre past het huidige governancemodel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bij de formele (wettelijke) kaders en de gewenste mate van grip door de deelnemers en in hoeverre geeft het huidig functioneren aanleiding tot aanpassing van het governancemodel?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
SeinstravandeLaar
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
regionale samenwerking, verbonden partijen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Venlo
Ingestuurd door
Esther Apeldoorn (ambtelijk secretaris regionaal rekenkameronderzoek VRLN 2017)
E-mailadres
esther.apeldoorn@beesel.nl

Documenten