Skip to main content

25-01-2017

Rekenkamer Oost-Nederland

De vaart erin houden

Samenvatting

Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten, dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek De vaart er in houden.

Onderzoeksvraag

Hebben de inspanningen van Overijssel ten aanzien van goederenvervoer over water doeltreffend bijgedragen aan het vergroten van het aandeel van het goederenvervoer over water afgezet tegen het goederenvervoer via de weg?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Provincie Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link