Skip to main content

12-04-2017

Rekenkamer Oost-Nederland

Follow up Financieel toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting

In 2013 onderzocht de Rekenkamer Oost-Nederland hoe de provincies Gelderland en Overijssel hun rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invullen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de opvolging van de gedane aanbevelingen. De nadruk ligt op het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen, waarbij de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein zijn meegenomen.

Onderzoeksvraag

1. Wat hebben de provincies gedaan met de aanbevelingen van de rekenkamer?
2. Hoe houden de provincies sinds 2014 toezicht op gemeenschappelijke regelingen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bruno Steiner
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Provincies Gelderland en Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link