Skip to main content

06-06-2017

Randstedelijke Rekenkamer

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Flevoland

Samenvatting

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft de provincie het beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken vormgegeven, is daarbij invulling gegeven aan de aanbevelingen uit 2009 en heeft de provincie voldoende inzicht in de staat van de wegen en kunstwerken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
provincie
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
E-mailadres
valentijn@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Externe link