Skip to main content

06-10-2016

Rekenkamercommissie Overbetuwe

Programmabegroting in relatie tot de overige planning en controle instrumenten

Samenvatting

Systematiek van de programmabegroting in relatie tot de andere planning en controle instrumenten. Advies van de rekenkamer is om meer scherpte aan te brengen in de doelen en de prestaties van de programmabegroting en consequenter te verantwoorden.

Onderzoeksvraag

De systematiek van de programmabegrotingen tot en met 2016 in relatie tot de andere planning en controleinstrumenten van de raad. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de drie belangrijke w-vragen duidelijk en in samenhang worden beantwoord in de programmabegroting, jaarstukken en overige P&C-documenten. Hiervoor werden de P&C-instrumenten geanalyseerd en daarover gesprekken met o.a. raadsleden gevoerd.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Ingestuurd door
Annemarie Raijmakers
E-mailadres
a.raijmakers@overbetuwe.nl

Documenten