Skip to main content

22-06-2017

Rekenkamercommissie Doetinchem

Van toerekening naar transparantie: onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke tarieven – beleid en praktijk bij de gemeente Doetinchem

Samenvatting

De rekenkamer heeft gekeken naar de tarieven voor vier diensten: leges burgerzaken, rioolheffing, leges bouwvergunning en afvalstoffenheffing. De rekenkamer wil met dit onderzoek inzicht bieden in de manier waarop de gemeente de tarieven bepaalt.

Onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de gemeente vastgesteld rond het heffen van belastingen en leges en hoe is de relatie tot de kostendekkendheid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Profit
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
de gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Ingestuurd door
Mevr. M.A. Schennink
E-mailadres
rekenkamer@doetinchem.nl

Documenten