Skip to main content

28-03-2017

Rekenkamercommissie Zundert

Een onderzoek naar de toekomst van de Zundertse sportaccommodaties

Samenvatting

Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van privatisering van Zundertse sportaccommodaties. Met aandacht voor de maatschappelijke en sociale context; manieren van privatisering van sportaccommodaties; ervaringen in andere gemeenten en de mening van de sportverenigingen.

Onderzoeksvraag

Kan de gemeente Zundert het eigenaarschap, beheer en onderhoud van de Zundertse sportaccommodaties aan de verenigingen zelf overdragen en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
Vijf motieven en een zestal beheervormen worden behandeld.

Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Bjorn Coenen, masterstudent Bestuurskunde Tilburg University
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zundert
Ingestuurd door
M.F.H. Schuurmans
E-mailadres
m.schuurmans@zundert.nl

Documenten