Skip to main content

25-07-2017

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Beheer, beleving en bezuinigingen openbaar groen in Medemblik

Samenvatting

De beleving van openbaar groen wordt beïnvloed door keuzes in beleid en uitvoering. Het groenbeleid is sinds 2011 in stappen ontwikkeld, maar de waardering door inwoners is achteruit gegaan. Het rapport geeft concrete aanbevelingen voor verbetering.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van de veranderingen die plaatsvinden in beleid (kwaliteitseisen, budget en bezuinigingen) en uitvoering bij het beheer (burgerparticipatie en zelf doen/uitbesteden) op de beleving van het openbaar groen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Mevr. Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten