Skip to main content

24-05-2017

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

De Burger Centraal in Schiedam

Samenvatting

Een onderzoek naar het functioneren van wijkondersteuningsteams in Schiedam, bezien vanuit de burgers en de stakeholders. De belangrijkste conclusie: gemeente en de aanbieders erin zijn geslaagd de inwoners centraal te stellen in de dienstverlening.

Onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: Hoe hebben betrokken inwoners en stakeholders de veranderingen als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein en de werkwijze van de sociale wijkteams ervaren?
Deelvragen gericht op: Inwoners centraal; Integraliteit; Preventie; Ervaringen met het ondersteuningsaanbod.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten

Externe link