Skip to main content

01-07-2017

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Grip van de raad Schiedam en Vlaardingen: evaluatie van de kaderstellende en controlerende rol van de raad in de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de werkwijze van de gemeenteraad van Schiedam en niet de doelmatigheid en
doeltreffendheid van door het college uitgevoerde beleid. Hiermee is het onderzoek afwijkend van de
meer gangbare RKC-onderzoeken en is de onderzoeksdesign ook hierop aangepast.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek in Schiedam is dat hoewel er geen uitgewerkte visie voor
kaderstelling en controle is, de raad en het college met elkaar een werkwijze hebben ontwikkeld die
op een positieve wijze bijdraagt aan kaderstelling en controle. Voor de regionale samenwerkingen
geldt dat de kaderstelling en controle nog onvoldoende is.

Onderzoeksvraag

In hoeverre maakt de gemeenteraad van Schiedam gebruik van zijn kaderstellende en controlerende
verantwoordelijkheid, in het bijzonder in relatie tot regionale samenwerking van de gemeente?

Het doel van dit onderzoek was de gemeenteraad te ondersteunen in het invullen van zijn kaderstellende
en controlerende rol met daarbij aandacht voor die rollen in het licht van regionale samenwerkingsverbanden.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners en Pröpper; Joost Gerrits MSc; ing. Peter Struik MBA
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel

Documenten