Skip to main content

29-03-2017

Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Quick Scan Informatiebeveiligingsbeleid Neder-betuwe

Samenvatting

Onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein beheren en verwerken gemeenten meer en meer persoonlijke en gevoelige data. Gemeenten zijn daarbij kwetsbaar gebleken. De rkc heeft aansporingen en aanbevelingen terzake gedaan

Onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Neder-Betuwe de informatieveiligheid voldoende georganiseerd en geborgd? Deze vraagstelling is nader uitgewerkt in een aantal deelvragen.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Prae Avies&Onderzoek BV
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeentelijk beleid
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Ingestuurd door
Griffie Neder-betuwe
E-mailadres
griffie@nederbetuwe.nl

Documenten