Skip to main content

23-08-2017

Rekenkamercommissie Littenseradiel

Rapport van het onderzoek naar de Statushouders in Littenseradiel

Samenvatting

Inzicht te krijgen welk geschreven en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente Littenseradiel heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe effectief en efficiënt de uitvoering van het beleid is.

Onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de gemeente Littenseradiel voor de integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Maatschappelijk belang en beleid van de gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Littenseradiel
Ingestuurd door
griffie Littenseradiel
E-mailadres
griffie@littenseradiel.nl

Documenten