Skip to main content

27-09-2017

Rekenkamercommissie Littenseradiel

Samen thuis? Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten; een complex samenspel tussen cliënten, gemeenten en aanbieders

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de uitvoering van de Wmo 2015 en de ervaringen van betrokkenen. Het onderzoek is gericht op drie groepen actoren: gemeenten, inwoners/cliënten en aanbieders.

Onderzoeksvraag

Inzicht krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v maatschappelijke ondersteuning, de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol invullen en grip hebben op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid, alsmede de wijze waarop de informatievoorziening aan de raad verloopt.

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Beleid van de gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Littenseradiel
Ingestuurd door
griffie Littenseradiel
E-mailadres
griffie@littenseradiel.nl

Documenten