Skip to main content

28-09-2017

Rekenkamercommissie Coevorden

Van informatie, via begrip, naar grip. Verbonden partijen van de gemeente Coevorden

Samenvatting

De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op ‘verbonden partijen’ zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD, zo concluderen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden in twee afzonderlijke rapporten.

Onderzoeksvraag

In hoeverre kan de gemeenteraad van Coevorden de verbonden partijen GGD, RUD en AREA sturen en controleren?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Stibabo
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad Coevorden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
E-mailadres
c.horstmeier@coevorden.nl

Documenten