Skip to main content

17-10-2017

Rekenkamercommissie Hardenberg

‘Het hoofd van de gemeente zit achterin de bus’: verbonden partijen bij de gemeente Hardenberg

Samenvatting

De gemeente Hardenberg heeft samen met de gemeente Coevorden Verbonden Partijen onderzocht. In hoeverre kan de gemeenteraad de verbonden partijen sturen en controleren?

Onderzoeksvraag

Hoe effectief is de controle en sturing van de gemeenteraad van Hardenberg op de verbonden partijen die zijn ingericht voor de uitvoering van taken van de GGD, RUD en afvalinzameling?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Stibabo
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Verbonden Partijen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hardenberg
Ingestuurd door
Paulien Nakken
E-mailadres
paulien.nakken@ommen-hardenberg.nl

Documenten

Externe link