Skip to main content

20-09-2017

Rekenkamercommissie Eindhoven

Duurzaamheid The Next Step

Samenvatting

De Eindhovense duurzaamheidsambities voor CO₂reductie en energieneutraal in 2045 zijn hoog. Het Klimaatplan en –begroting met ambitieuze doelen, geïnspireerd op The Natural Step, is zonder ingrijpende maatregelen niet realiseerbaar. Zonder trendbreuk ook in landelijk en internationaal beleid worden doelen niet behaald. De kosten en de duurzaamheidsprestaties zijn onduidelijk. Het (geringe) programmabudget om externe partijen te stimuleren wordt vooral besteed voor interne verduurzamingsmaatregelen. Wat de genomen maatregelen bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelen is onduidelijk. De financiële opgaven zijn groot, innovatie wordt beperkt ingezet. Doelrealisatie in samenwerking met externen vraagt focus, facilitering in langdurige partnerships en werkzame beïnvloedingsmethodes.

Onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven?
Deelvragen zijn:
1. Wat is de begripsdefiniëring van duurzaamheid?
2. Wat is de visie, wat zijn doelen, middelen en werkwijzen?
3. Welke partijen zijn betrokken en wat zijn taken en verantwoordelijkheden?
4. Hoe verlopen processen, de in- en externe samenwerking, hoe is de beheersing, hoe is de
governance, wat is de rol van innovatie, opdrachtgever,/-nemers,
5. Wat zijn risico’s?
6. Wat zijn condities voor succes?
7. Wat zijn toekomstige opgaven?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft
Gericht op
College en gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Ingestuurd door
Tineke van den Biggelaar
E-mailadres
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl

Documenten

Externe link