Skip to main content

07-11-2017

Rekenkamercommissie Veenendaal

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Samenvatting

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van re-integratietrajecten die worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CAB Onderzoek en Advies, Groningen
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Sara Hendriks
E-mailadres
sara.hendriks@veenendaal.nl

Documenten