Skip to main content

26-10-2017

Rekenkamercommissie Bergeijk

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Samenvatting

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening via de website wordt gewaardeerd door de klanten. De rol van de gemeenteraad bij het vormgeven van het beleid is geanalyseerd. De aanbevelingen richten zich op het verder verbeteren van de digitale dienstverlening en het versterken van de positie van de gemeenteraad daarbij.

Onderzoeksvraag

Voldoet Bergeijk aan de wettelijke richtlijnen en hoe wordt de digitale dienstverlening gewaardeerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau Tirnanog
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk

Documenten