Skip to main content

19-10-2017

Rekenkamercommissie Enschede

Voorschotverlening in het kader van de bijstand in de gemeente Enschede

Samenvatting

Er is geconstateerd dat de gemeente de voorschotverlening in de bijstand niet uitvoert volgens art. 52 van de Participatiewet. Het betreft zowel het niet automatisch verstrekken van een voorschot, als het niet uitkeren van de wettelijke 90%.

Onderzoeksvraag

Onderzoek naar het verlenen van een voorschot bij de aanvraag van een bijstandsuitkering zoals vastgelegd in de Participatiewet, Artikel 52. Vergelijking met andere gemeenten.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Raadsleden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
N. van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Documenten