Skip to main content

22-05-2017

Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Externe inhuur BEL (Blaricum Eemnes Laren) Combinatie en BEL-gemeenten

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraden meer inzicht te geven in de externe inhuur binnen de BEL Combinatie en de BEL-gemeenten. De aanbevelingen zijn er op gericht de controlerende en kaderstellende rol van gemeenteraden te versterken.

Onderzoeksvraag

De centrale vraag voor het onderzoek is drieledig:
• Wat is het beleid van de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie op het terrein van
externe inhuur van personeel?
• Wat zijn de gevolgen hiervan voor de wijze van kennisoverdracht naar de vaste
werkorganisatie?
• Welk effect heeft dit op de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
BEL Combinatie en de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren)
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Ingestuurd door
Janny Schreiber-van der Heul
E-mailadres
rekenkamer@belcombinatie.nl

Documenten