Skip to main content

12-12-2017

Rekenkamercommissie Veenendaal

Functioneren en doorwerking van de rekenkamercommissie van Veenendaal

Samenvatting

De rekenkamercommissie van Veenendaal heeft onderzocht hoe de doorwerking is geweest van enkele door rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken. In samenhang hiermee is ook aandacht besteed aan het algehele functioneren van de rekenkamercommissie.

Onderzoeksvraag

a. Hoe functioneert de rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal?
b. Op welke wijze en in welke mate hebben de aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken geleid tot intern en extern ervaren verbeteringen in de uitvoering van het relevante beleid?
c. Welke verbeteringen zijn er mogelijk, zowel in het algemene functioneren van de rekenkamercommissie als in de doorwerking van de aanbevelingen van de onderzoeken?

Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
PBLQ
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Rekenkamercommissie, gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Sara Hendriks
E-mailadres
sara.hendriks@veenendaal.nl

Documenten