Skip to main content

21-12-2017

Rekenkamercommissie Coevorden

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

Samenvatting

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil de gemeente die kloof verkleinen en zo ja, hoe?

Onderzoeksvraag

In hoeverre sluit de digitale dienstverlening van de gemeente Coevorden aan op de digitale mogelijkheden van de burger?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad Coevorden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
E-mailadres
c.horstmeier@coevorden.nl

Documenten