Skip to main content

15-01-2018

Rekenkamercommissie gemeente Tiel

Rapportage subsidiebeleid gemeente Tiel

Samenvatting

In het rapport komt onder andere een oordeel naar voren over de doelmatigheid van het subsidiebeleid, er wordt inzicht geboden in de effectiviteit van het subsidiebeleid.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Tiel doelmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Tiel
Ingestuurd door
Jules van der Vliet
E-mailadres
jvdvliet@tiel.nl

Documenten