Skip to main content

18-01-2018

Rekenkamer Den Haag

‘Van de straat’, onderzoek naar maatschappelijke opvang in Den Haag

Samenvatting

In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Onderzoeksvraag

In hoeverre realiseert het gemeentebestuur (1) een adequaat aanbod van en toegang tot de opvang voor dak- en thuislozen en (2) in hoeverre realiseert het gemeentebestuur een adequate door- en uitstroom naar andere voorzieningen, woonvormen en/of zorgaanbod?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Leonie van der Plas
E-mailadres
leonie.vanderplas@denhaag.nl

Documenten