Skip to main content

17-01-2018

Rekenkamercommissie Alkmaar

Tussenstand uitvoering Jeugdhulp in Alkmaar

Samenvatting

De rkc heeft de peilstok gestoken in het reilen en zeilen van de jeugdhulp in Alkmaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat Alkmaar goed op weg is, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn en dat de raad hierbij een voortrekkersrol kan nemen.

Onderzoeksvraag

Is de jeugdhulp in de gemeente Alkmaar goed geregeld?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Radar Advies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Veldstudie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Ingestuurd door
J.F. Ningen
E-mailadres
jningen@alkmaar.nl

Documenten