30-11-2017

Rekenkamercommissie Amersfoort

Effectiviteit integratiebeleid gemeente Amersfoort

Samenvatting

Dit rekenkameronderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop integratie tegenwoordig – nu het geen specifiek beleidsveld meer is – is vormgegeven binnen verschillende beleidsvelden, gemeentelijke afdelingen en (externe) organisaties. Daarnaast wordt in dit onderzoek inzicht geboden in de opbrengsten en effecten van het integratiebeleid.

Onderzoeksvraag

Hoe ziet het integratiebeleid ten behoeve van volwassen nieuwkomers van de gemeente
Amersfoort eruit en in hoeverre is de huidige aanpak effectief op het vlak van huisvesting,
taalonderwijs en participatie?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan Beleidsonderzoek B.V.
Type onderzoek
Doelmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
E-mailadres
mp.vandennieuwendijk@amersfoort.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.