Skip to main content

26-09-2017

Rekenkamercommissie Amersfoort

Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

Samenvatting

De rekenkamer wil met het onderzoek inzicht bieden in het functioneren van de sociale wijkteams. De rekenkamer wil graag meer inzicht in de uitvoering van de sociale wijkteams en daarom luisteren naar de betrokken professionals en cliënten. Dit moet tevens zicht bieden op de effectiviteit en efficiëntie van de inzet van de wijkteams. De rekenkamer wil benadrukken dat zij bij dit onderzoek oog heeft gehouden voor de ontwikkelingsfase waarin de sociale wijkteams zich bevinden.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het functioneren van de sociale wijkteams van Amersfoort effectief en efficiënt?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Panteia
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
E-mailadres
mp.vandennieuwendijk@amersfoort.nl

Documenten