Skip to main content

12-01-2011

Rekenkamercommissie Zoetermeer

Onderzoek indicatoren programmabegroting

Samenvatting

“Wat willen we bereiken; wat gaan we daarvoor doen; wat mag het kosten?” Sinds een aantal jaren is die trits bepalend voor opzet, inrichting en invulling van de begroting en zijn programma-onderdelen.

Onderzoeksvraag

Zijn de indicatoren in de programmabegroting SMART geformuleerd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Zoetermeer
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Ingestuurd door
Mevr. Wallet-Boers
E-mailadres
e.j.wallet-boers@zoetermeer.nl

Documenten