Skip to main content

27-10-2010

Rekenkamercommissie Zoetermeer

Onderzoek kwaliteit collegeprogramma 2010-2014

Samenvatting

Het collegeprogramma biedt op onderdelen voldoende houvast maar op andere onderdelen onvoldoende houvast voor een navolgbaar, transparant en controleerbaar gemeentebestuur.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het Collegeprogramma 2010-2014 Samen werken aan een toekomstgericht Zoetermeer?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Jaques Necker (inmiddels Necker van Naem)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
College gemeente Zoetermeer
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Ingestuurd door
Mevr. Wallet-Boers
E-mailadres
e.j.wallet-boers@zoetermeer.nl

Documenten