Skip to main content

15-05-2017

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Klare wijn schenken: onderzoek doeltreffendheid op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid Achtkarspelen

Samenvatting

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie nagaan wat de doeltreffendheid is van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen.

Onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
Mevr. R. de Vries
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten