Skip to main content

11-09-2017

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

SAMEN THUIS?, onderzoeksrapport Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten, rapport Achtkarspelen

Samenvatting

Inzicht krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning, de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol invullen en grip hebben op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid

Onderzoeksvraag

Hoe wordt het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning uitgevoerd, hoe wordt de regierol ingevuld, heeft de gemeente grip op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid en op welke wijze verloopt de informatievoorziening aan de raad?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lysias
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
Mevr. R. de Vries
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten