Skip to main content

14-12-2017

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

Samenvatting

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met daarin vijf aanbevelingen. In 2017 voerde de rekenkamer een opvolgingsonderzoek uit naar de opvolging van deze aanbevelingen.

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag 1: In welke mate heeft het oorspronkelijke onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
Onderzoeksvraag 2: Hoe hebben de proceskosten zich verder ontwikkeld en worden ze goed beheerst?
Onderzoeksvraag 3: In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het oorspronkelijke rapport van
de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam

Documenten

Externe link