Skip to main content

01-12-2017

Rekenkamer Leerdam

Doorwerkingsrapport Plausibiliteit Bezuinigingen

Samenvatting

Het betreft een doorwerking van het rapport ‘Plausibiliteit Bezuinigingen’ uit 2013. Dit betrof een onderzoek naar de mate waarin het lukte om de in de begroting opgenomen taakstellingen te realiseren en wat de effecten daarvan waren.

Onderzoeksvraag

De vraagstelling van het doorwerkingsonderzoek is tweeledig:
In hoeverre zijn de taakstellingen uit de periode 2013-2016 adequaat onderbouwd en voorzien van beoogde maatschappelijke effecten?
Welke van deze taakstellingen zijn daadwerkelijk gerealiseerd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Leerdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Ingestuurd door
O. Wevers
E-mailadres
o.wevers@vijfheerenlanden.nl

Documenten