Skip to main content

23-02-2017

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Passend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Samenvatting

Onderzoek naar de aanpak van het passend onderwijs in ’s-Hertogenbosch en de rol van de gemeente hierin. Hoe het passend onderwijs is georganiseerd, welke rollen en verantwoordelijkheden partijen hebben en welke rol de raad speelt.

Onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de gemeente bij aan het stelsel van passend onderwijs en benut zij kansen door adequaat verbinding te leggen met het brede sociaal domein?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
SeinstraVandelaar
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente ‘s-Hertogenbosch
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Dhr. drs. H.W.M. Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Documenten