Skip to main content

27-02-2018

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Risicocommunicatie Goederenvervoer per spoor

Samenvatting

Onderzoek naar de risicocommunicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor: de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s en de ‘handelingsperspectieven’ van inwoners. Inzicht in rollen, verantwoordelijkheden, plannen en beleid.

Onderzoeksvraag

In het onderzoek is gekeken naar de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s en de zogenaamde ‘handelingsperspectieven’ (“wat te doen als burger als het onverhoopt fout gaat?”) van betrokken inwoners(groepen). Er is geanalyseerd hoe over de risico’s van het goederenvervoer wordt gecommuniceerd; en waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in welk beleid, welke concrete plannen, draaiboeken, verantwoordelijkheden, handelingsperspectieven er al vastliggen.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente ‘s-Hertogenbosch
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Dhr. drs. H.W.M. Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Documenten