Skip to main content

21-11-2017

Rekenkamercommissie Hoorn

ICT-beleid: onderzoek door de rekenkamercommissie Hoorn naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke ICT-beleid

Samenvatting

Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Hoorn ten opzichte van andere gemeenten goed scoort op informatiebeveiliging en digitale dienstverlening. Echter, de raad is maar beperkt betrokken bij het gevoerde beleid.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeente Hoorn doeltreffend en doelmatig?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksbureau #2
GO Partners
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeentraad Hoorn
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Ingestuurd door
K. Bongers
E-mailadres
info@bongersonderzoekadvies.nl

Documenten