Skip to main content

08-09-2015

Rekenkamercommissie Hoorn

Winkelen in Hoorn: een onderzoek door de rekenkamercommissie naar gemeentelijk beleid voor detailhandel en horeca in de binnenstad van Hoorn

Samenvatting

Uit beleidsnota’s en begrotingsstukken blijkt niet wanneer welke doelen moeten worden bereikt t.a.v. detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad en en wat dat mag kosten. Uit verantwoordingsinfo blijkt niet wat is bereikt tegen welke kosten.

Onderzoeksvraag

In hoeverre slaagt de gemeente Hoorn erin om doelmatig en doeltreffend beleid te voeren, zodat detailhandel en horeca in de binnenstad worden versterkt?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeentraad Hoorn
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Ingestuurd door
K. Bongers
E-mailadres
info@bongersonderzoekadvies.nl

Documenten