Skip to main content

11-11-2014

Rekenkamercommissie Hoorn

Participatiewet en verantwoording

Samenvatting

Hoorn loop met de invoering van de Participatiewet een aantal risico’s. Dit zijn deels financiële risico’s (m.n. het risico op budgetoverschrijding) maar ook beheersmatige en bestuurlijke risico’s (m.n het risico dat de raad onvoldoende info krijgt).

Onderzoeksvraag

Met welke informatie worden de uitgaven, prestaties en effecten van de Participatiewet inzichtelijk gemaakt en hoe kan deze informatie op efficiënte wijze gebundeld worden zodat het de gemeenteraad in staat stelt controle uit te oefenen?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeentraad Hoorn
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Ingestuurd door
K. Bongers
E-mailadres
info@bongersonderzoekadvies.nl

Documenten