Skip to main content

12-12-2017

Rekenkamer Maastricht

Kansen creëren: positionering en aansturing van de culturele instellingen in Maastricht

Samenvatting

Onderzoek naar positionering en aansturing van vier culturele instellingen. Theater en CC/NHMM/Kumulus zijn formeel twee afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Waarom Maastricht een uitzonderingspositie inneemt, was startpunt voor dit onderzoek.

Onderzoeksvraag

Is de gemeente op de goede weg om te komen tot een toekomstbestendige culturele infrastructuur in de stad, in het
bijzonder betreffende de vier grote gemeentelijke culturele instellingen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
E-mailadres
secretariaat@rekenkamermaastricht.nl

Documenten