Skip to main content

02-02-2018

Rekenkamercommissie Apeldoorn

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

Samenvatting

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Participatiewet.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen van burgers met de uitvoering van de Participatiewet?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CAB Groningen
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad Apeldoorn
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Ingestuurd door
Dhr. H. van der Broek
E-mailadres
h.vandenbroek@apeldoorn.nl

Documenten