Skip to main content

26-02-2018

Rekenkamercommissie Apeldoorn

Verkenning Energietransitie Apeldoorn: schakelen naar de hoogste versnelling

Samenvatting

Apeldoorn heeft hoge ambities met de energietransitie. Er is een breed pakket maatregelen in werking gezet. Grotere inspanningen op energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken.

Onderzoeksvraag

Hoe staat de gemeente Apeldoorn er voor in de realisatie van haar ambitie om op termijn duurzaam energieneutraal te zijn?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
de gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Ingestuurd door
Dhr. H. van der Broek
E-mailadres
h.vandenbroek@apeldoorn.nl

Documenten

Externe link