Skip to main content

29-06-2017

Rekenkamer Zeeland

De betekenis van werken in netwerken

Samenvatting

De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten.
De onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Zeeland kunnen Provinciale Staten van Zeeland in hun rol als
volksvertegenwoordiger helpen. De inzet van deze sturingsvorm is immers iets waarvoor bewust gekozen moet worden. Een keuze die wellicht nu wat te vaak en te gemakkelijk vanuit een hype of mode ingezet wordt.

Onderzoeksvraag

Wat is de betekenis van netwerksturing voor de rolinvulling van Provinciale Staten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale Staten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland

Documenten