Skip to main content

08-05-2017

Rekenkamer Arnhem

Werkbedrijf Arnhem. Ex ante onderzoek naar impact en risico’s van verandering.

Samenvatting

De Raad is voldoende in positie om een besluit te nemen. De kansen en bedreigingen, de financiële gevolgen, de te nemen beheersmaatregelen, en de impact en risico’s van de verzelfstandiging van het Werkbedrijf zijn voldoende in kaart gebracht.

Onderzoeksvraag

Is de Raad voldoende gepositioneerd om de impact en de risico’s van het voornemen m.b.t. Werkbedrijf Arnhem op waarde te schatten en een weloverwogen besluit te nemen?
1. Zijn de kansen en bedreigingen voldoende in beeld gebracht?
2. Is er inzicht in de financiële gevolgen van deze kansen en bedreigingen?
3. Zijn de eventueel te nemen beheersmaatregelen in kaart gebracht?
4. Is er een voldoende analyse gemaakt van de impact en risico’s van de verzelfstandiging?
5. Zo nee, welke informatie heeft de Raad nog nodig om wel voldoende in positie te komen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Arnhem
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Maartje van Lieshout
E-mailadres
rekenkamer@arnhem.nl

Documenten