Skip to main content

28-11-2017

Rekenkamer Arnhem

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

Samenvatting

‘Het stroomt in Arnhem.’ Maar niet tijdens het verzelfstandigingsproces. De Rekenkamer Arnhem constateert dat met name in de eerste fase te veel dingen niet goed zijn gegaan. Dit heeft gezorgd voor negatieve effecten in menselijk, financieel en inhoudelijk opzicht.

Onderzoeksvraag

1. Wat waren de beleidsmatige en financiële doelstellingen van de verzelfstandigingen van de drie instellingen en zijn die behaald?
2. Zijn de huidige gemeentelijke kaders voldoende voorwaardenscheppend om de doelstellingen te realiseren, en wat is er in dit opzicht te leren van andere gemeenten?
3. Hoe werken raad, college, ambtelijke organisatie en instellingen samen en halen zij op deze wijze het beste in elkaar naar boven?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
7 Zebra’s
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente Arnhem
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Maartje van Lieshout
E-mailadres
rekenkamer@arnhem.nl

Documenten