Skip to main content

01-12-2012

Rekenkamercommissie Hoorn

Toerismebeleid

Samenvatting

Doelstelling is bevordering van het dagtoerisme en verlenging van de verblijfsduur. Binnen de doelgroep dagtoeristen is geen verdere doelgroepkeuze gemaakt.

Onderzoeksvraag

Hoorn op de kaart te zetten. Welke besluiten zijn genomen, hoe is het beleid uitgevoerd en welke effecten heeft het beleid? Valt iets te leren van ervaringen elders in het land en wat valt te verbeteren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Raadsleden Hoorn
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Ingestuurd door
Bianca Klein
E-mailadres
b.klein@hoorn.nl

Documenten